Uponor Ecoflex Thermo Mini

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

Uponor Ecoflex Thermo Mini

1018132

Uponor Ecoflex Thermo Mini 25x2,3/68

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018133

Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9/68

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]