Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

1119047

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119048

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119049

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119050

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

Količina artikla 1100
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119051

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

Količina artikla 1100
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119052

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

Količina artikla 1100
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]