Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140
Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140
Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140
Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140
Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175
Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175