Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

1119053

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119054

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119055

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119056

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]