Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- Grejanje i hlađenje
- Jedna cev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

1095714

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 40X3,7/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095715

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50X4,6/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095716

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 63X5,8/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095717

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 75X6,8/140

Količina artikla 1200
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095718

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175

Količina artikla 1150
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095719

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110X10,0/175

Količina artikla 1150
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095720

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125X11,4/200

Količina artikla 1120
Količina artikla 2
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]