Uponor Ecoflex H-izolacijski set

- Komplet H-elemenata za povezivanje zaštitnih cevi sa jednostrukih na dvostruke vodove
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom 200/175/140
- Dodatne gumene završne kapice potrebne za utezanje
- Prometno opterećenje sa mogućom posebnom betonskom konstrukcijom
- KOMO, CSTB

Uponor Ecoflex H-izolacijski set

Uponor Ecoflex H-izolacijski set 200/175/140