Uponor Ecoflex komora

- Komora za povezivanje zaštitnih cevi
- PE telo sa izolacijom i redukcijom
- Dostupni su T i X modeli
- Prometno opterećenje od 500 kg, veće opterećene sa mogućom posebnom betonskom konstrukcijom

Uponor Ecoflex komora

1018326

Uponor Ecoflex komora 6x140/145/175/200

Količina artikla 13
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
1018327

Uponor Ecoflex komora 8x140/145/175/200

Količina artikla 13
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
1084576

Uponor Ecoflex chamber 2x250-6x140/175/200

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
1084577

Uponor Ecoflex chamber 4x250-4x140/175/200

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
1084578

Uponor Ecoflex chamber 6x250-2x140/175/200

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]1000
di [mm]
L [m]