Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

- Za zidove od livenog betona i cigle
- Primenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom
- Sadrži PE cev i steznu košuljicu

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

1018269

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 140

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]140+145
L [m]
1018268

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 175+200

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]175+200
L [m]
1083871

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 250

Količina artikla 11
Količina artikla 216
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]250
L [m]