Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

- Za zidove od livenog betona i cigle
- Primenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom
- Sadrži PE cev i steznu košuljicu

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 140
Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 175+200
Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 250