Uponor Ecoflex pasta za zaptivanje

- Materijal za zaptivanje kompleta za izolaciju.

Uponor Ecoflex pasta za zaptivanje

1060996

Uponor Ecoflex pasta za zaptivanje 290ml

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]