Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena

- Komplet kolena za povezivanje kućišta cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena

Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena 200/175/140