Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena

- Komplet kolena za povezivanje kućišta cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena

1060985

Uponor Ecoflex set za izolaciju kolena 200/175/140

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]