Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica

- Komplet ravnih elemenata za povezivanje zaštitnih cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica

1060984

Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica 200/175/140

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]