Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica

- Komplet ravnih elemenata za povezivanje zaštitnih cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica

Uponor Ecoflex set za izolaciju spojnica 200/175/140