Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

- Komplet T-komada za povezivanje korugovane cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

1060986

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 140/90/68

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1060982

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 200/175/140

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]