Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

- Komplet T-komada za povezivanje korugovane cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 140/90/68
Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 200/175/140