Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore

- Punjenje radijalnih rupa u komornim ili drugim izlazima
- Upotrebljavati samo u kombinaciji sa steznim košuljicama

Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore

Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore 50mm x 10m