Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore

- Punjenje radijalnih rupa u komornim ili drugim izlazima
- Upotrebljavati samo u kombinaciji sa steznim košuljicama

Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore

1018382

Uponor Ecoflex traka za zaptiv. komore 50mm x 10m

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]10