Uponor Ecoflex redukcija SN x UN

- Spoljni konusni navoj R", kudelja za zaptivanje
- Unutrašnji cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Ecoflex redukcija SN x UN

1078369

Uponor Ecoflex redukcija SN x UN R4-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]