Uponor Wipex fiksna čaura

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex fiksna čaura

1018302

Uponor Wipex fiksna čaura G1

Količina artikla 11
Količina artikla 230
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018303

Uponor Wipex fiksna čaura G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018304

Uponor Wipex fiksna čaura G2

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018305

Uponor Wipex fix point bushing G3

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]