Uponor Wipex koleno

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex koleno

Uponor Wipex koleno G1-G1
Uponor Wipex koleno G1 1/4-G1 1/4
Uponor Wipex koleno G2-G2
Uponor Wipex koleno G3-G3