Uponor Wipex koleno

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex koleno

1018350

Uponor Wipex koleno G1-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018351

Uponor Wipex koleno G1 1/4-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018352

Uponor Wipex koleno G2-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018353

Uponor Wipex koleno G3-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 22
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]