Uponor Wipex košuljica

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex košuljica

1018355

Uponor Wipex košuljica G1-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018356

Uponor Wipex košuljica G1 1/4-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018357

Uponor Wipex košuljica G2-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018358

Uponor Wipex košuljica G3-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]