Uponor Wipex košuljica

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex košuljica

Uponor Wipex košuljica G1-G1
Uponor Wipex košuljica G1 1/4-G1 1/4
Uponor Wipex košuljica G2-G2
Uponor Wipex košuljica G3-G3