Uponor Wipex prirubnica

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex prirubnica

1018359

Uponor Wipex prirubnica F25/4-85/G1

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018360

Uponor Wipex prirubnica F32/4-100/G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018361

Uponor Wipex prirubnica F40/4-110/G1 1/2

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018362

Uponor Wipex prirubnica F50/4-125/G2

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018363

Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018364

Uponor Wipex prirubnica F80/8-160/G3

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018365

Uponor Wipex flange F100/8-180/G4

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]