Uponor Wipex redukcija SN x UN

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex redukcija SN x UN

Uponor Wipex redukcija SN x UN G1 1/4-G1
Uponor Wipex redukcija SN x UN G1 1/2-G1 1/4
Uponor Wipex redukcija SN x UN G2-G1
Uponor Wipex redukcija SN x UN G2-G1 1/4
Uponor Wipex redukcija SN x UN G2 1/2-G2
Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1
Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1 1/4
Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G2
Uponor Wipex reducer male x female G4-G3