Uponor Wipex redukcija SN x UN

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex redukcija SN x UN

1018368

Uponor Wipex redukcija SN x UN G1 1/4-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018369

Uponor Wipex redukcija SN x UN G1 1/2-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018371

Uponor Wipex redukcija SN x UN G2-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018372

Uponor Wipex redukcija SN x UN G2-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018373

Uponor Wipex redukcija SN x UN G2 1/2-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018374

Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018375

Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018376

Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1009052

Uponor Wipex reducer male x female G4-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]