Uponor Wipex spojnica PN10

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex spojnica PN10

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-G1
Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-G1
Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-G1 1/4
Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-G1 1/4
Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-G2
Uponor Wipex spojnica PN10 75x10,3-G2
Uponor Wipex coupling PN10 90x12,3-G3
Uponor Wipex coupling PN10 110x15,1-G3