Uponor Wipex spojnica PN10

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex spojnica PN10

1018336

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1018338

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]32
di [mm]
L [m]
1018339

Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1018340

Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1018341

Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 28
UOM artiklakom
d [mm]63
di [mm]
L [m]
1018342

Uponor Wipex spojnica PN10 75x10,3-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]75
di [mm]
L [m]
1018343

Uponor Wipex coupling PN10 90x12,3-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]90
di [mm]
L [m]
1023170

Uponor Wipex coupling PN10 110x15,1-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]110
di [mm]
L [m]