Uponor Wipex spojnica PN10

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex spojnica PN10

1042970

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-25x3,5

Količina artikla 11
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1042974

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-32x4,4

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]32
di [mm]
L [m]
1042979

Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-40x5,5

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1042983

Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-50x6,9

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1042982

Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-63x8,6

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]63
di [mm]
L [m]