Uponor Wipex spojnica PN6

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex spojnica PN6

1018328

Uponor Wipex spojnica PN6 25x2,3-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1018329

Uponor Wipex spojnica PN6 32x2,9-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]32
di [mm]
L [m]
1018330

Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1018331

Uponor Wipex spojnica PN6 50x4,6-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1018332

Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 28
UOM artiklakom
d [mm]63
di [mm]
L [m]
1018333

Uponor Wipex spojnica PN6 75x6,8-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 26
UOM artiklakom
d [mm]75
di [mm]
L [m]
1018334

Uponor Wipex coupling PN6 90x8,2-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]90
di [mm]
L [m]
1018335

Uponor Wipex coupling PN6 110x10,0-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]110
di [mm]
L [m]