Uponor Wipex T-komad

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex T-komad

Uponor Wipex T-komad G1-G1-G1
Uponor Wipex T-komad G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4
Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2
Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3