Uponor Wipex T-komad

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex T-komad

1018345

Uponor Wipex T-komad G1-G1-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018346

Uponor Wipex T-komad G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018347

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018348

Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]