Uponor Wipex vijčana spojnica

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

Uponor Wipex vijčana spojnica

1045455

Uponor Wipex vijčana spojnica G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045456

Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4-G1

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045457

Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 215
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045458

Uponor Wipex vijčana spojnica G2-G1 1/4

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045459

Uponor Wipex vijčana spojnica G2

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045460

Uponor Wipex vijčana spojnica G3-G2

Količina artikla 11
Količina artikla 23
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1045461

Uponor Wipex vijčana spojnica G3

Količina artikla 11
Količina artikla 22
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]