Uponor Multi dodat. estrih, brzo sušenje VD 550 N

- dodatak košuljicama; poboljšava kvalitet estriha
- poboljšava brzo sušenje i rano stvrdnjavanje
- samo za upotrebu s cementnim košuljicama
- Potrošnja materijala pri debljini estriha od 7 cm: 0,2 l/m²
- Minimalno pokrivanje estriha: 30 mm pri 2 kN/m² ili 45 mm pri 5 kN/m² ako se ugrađuje zajedno sa Uponor izolacijom/sistemskom pločom za 5 kN/m²
- Vreme sazrevanja: 8 dana

Uponor Multi dodat. estrih, brzo sušenje VD 550 N

Uponor Multi dodat. estrih, brzo sušenje VD 550 N 25L