Uponor Multi folija PE

- PE-folija za postavljanje na postojeću termalnu izolaciju
- providno

Uponor Multi folija PE

1005049

Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m

Količina artikla 175
Količina artikla 23375
UOM artikla
d [mm]
di [mm]
L [m]60