Uponor Multi folija sa teksturom raster

- PE-folija za postavljanje na postojeću termalnu izolaciju
- preporučuje se za postavljanje Uponor Fix pričvrsnih traka
- siva boja
- sa otisnutim šablonom 100x100 mm

Uponor Multi folija sa teksturom raster

1000015

Uponor Multi folija sa teksturom raster 0,25mm 100x1,03m

Količina artikla 1103
Količina artikla 22472
UOM artikla
d [mm]
di [mm]
L [m]100