Uponor Multi klin za foliju

- pričvršćivanje folije na izolacione ploče

Uponor Multi klin za foliju

1000016

Uponor Multi klin za foliju l=25mm

Količina artikla 1100
Količina artikla 25000
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]