Uponor Multi klin za foliju

- pričvršćivanje folije na izolacione ploče

Uponor Multi klin za foliju

Uponor Multi klin za foliju l=25mm