Uponor Multi zaštitna cev

- Proizvedeno od PE-LD, uzdužno razrezano, za zaštitu UFH cevi do 20 mm koje prolaze kroz oblasti dilatacionih spojeva.

Uponor Multi zaštitna cev

1000082

Uponor Multi zaštitna cev 20mm 300x5mm

Količina artikla 130
Količina artikla 210800
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]