Uponor Vario PLUS set razdelnika

- Uključujući nosače, delove za povezivanje vijka za ravno zaptivanje sa okretnom navrtkom, termometar i završni elementi sa vazdušnom ventilacijom, slavina za punjenje i pražnjenje i premosnica

Uponor Vario PLUS set razdelnika

1009209

Uponor Vario PLUS set razdelnika K1

Količina artikla 11
Količina artikla 2248
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]