Uponor Vario PLUS set za udaljenost

- Pojedinačni segmenti razdelnika za pomešanu vezu u petlji sa vrha i s dna

Uponor Vario PLUS set za udaljenost

1009215

Uponor Vario PLUS set za udaljenost

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]