Uponor Vario ventil za balansiranje

- Balansiranje i zatvaranje razdelnika
- Za kontrolu zone sa Uponor aktuatorom M30 x 1,5 mm MT
- Kućište – mesing
- Okretna ručica - poliamid
- Maks. pritisak ispitivanja: 10 bara (voda)

Uponor Vario ventil za balansiranje

1005100

Uponor Vario ventil za balansiranje G1 - Rp1

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]