Uponor Vario S razdelnik LS

- Sa ventilima sa zaštitom od slučajne aktivacije za zatvaranje
- Odvod sa ventilima za balansiranje i kapicama

Uponor Vario S razdelnik LS

1088045

Uponor Vario S razdelnik LS 2X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 2108
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088046

Uponor Vario S razdelnik LS 3X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 2108
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088047

Uponor Vario S razdelnik LS 4X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 2108
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088048

Uponor Vario S razdelnik LS 5X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 2108
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088049

Uponor Vario S razdelnik LS 6X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088050

Uponor Vario S razdelnik LS 7X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088051

Uponor Vario S razdelnik LS 8X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088052

Uponor Vario S razdelnik LS 9X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088053

Uponor Vario S razdelnik LS 10X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 248
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088054

Uponor Vario S razdelnik LS 11X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 248
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088055

Uponor Vario S razdelnik LS 12x3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 248
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088868

Uponor Vario S razdelnik LS 13x3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 248
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088869

Uponor Vario S razdelnik LS 14x3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 236
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088870

Uponor Vario S razdelnik LS 15X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 236
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088871

Uponor Vario S razdelnik LS 16X3/4 Euro

Količina artikla 11
Količina artikla 236
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]