Uponor Vario nazidni ormarić AP

- Izrađeno od pocinkovanog čelika
- Podesiva visina prema podnoj konstrukciji: +/- 15 mm.

Uponor Vario nazidni ormarić AP

1045481

Uponor Vario nazidni ormarić AP 1350x156mm

Količina artikla 11
Količina artikla 28
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]