Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W

- Pumpa (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1–2,5 m³/h, V: 6–2,4 m, EEI 0,17
- Kuglasti ventil + primarni ventil za balansiranje
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Za postavljanje sa leve ili desne strane razdelnika

Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W

Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W