Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

- Pumpa WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1–2,5 m³/h, V: 6–2,4 m EEI 0,17
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Kuglasti ventil + primarni ventil za balansiranje
- Za postavljanje sa leve ili desne strane razdelnika

Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

1078307

Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

Količina artikla 11
Količina artikla 230
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]