Uponor Fluvia završna kapa za odzraćivanje

- Izrađeno od mesinga

Uponor Fluvia završna kapa za odzraćivanje

1008497

Uponor Fluvia završna kapa za odzraćivanje G3/4

Količina artikla 1200
Količina artikla 2200
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]