Uponor Smatrix Move motor mešajućeg ventila 230V

- motor mešanja od 230 V
- kontrola u 3 tačke
- za Uponor Smatrix Move regulator

Uponor Smatrix Move motor mešajućeg ventila 230V

1002357

Uponor Smatrix Move motor mešajućeg ventila 230V

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]