Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

- rezervna antena za Uponor Smatrix Move regulator
- omogućena bežična veza sa Uponor Smatrix Wave termostatima

Sadržaj:
- Uponor Smatrix Move antena
- kabl za povezivanje
- montažni materijal

- dodatna usklađenost: EAC

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio