Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

- rezervna antena za Uponor Smatrix Move regulator
- omogućena bežična veza sa Uponor Smatrix Wave termostatima

Sadržaj:
- Uponor Smatrix Move antena
- kabl za povezivanje
- montažni materijal

- dodatna usklađenost: EAC

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

1071676

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

Količina artikla 11
Količina artikla 221
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]