Uponor Base dig. prog. termostata T-26

- dodatni ulaz za povezivanje podnog/daljinskog senzora
- potpuno programiranje – 5/2 ili 7 dana s četiri nivoa temperature po danu
- odabir višestrukog upravljanja regulacijom – samo vazduh, samo pod, vazduh i pod
- režim tokom godišnjeg odmora sa opcijom premošćavanja
- optimizovano pokretanje
- funkcija zaključavanja – postavka za zabranu neovlašćenog rukovanja
- prikaz statusa trenutnog režima termostata
- napaja se iz bazne stanice (Uponor Base regulator X-23)
- opcionalno: daljinski senzor (prodaje se odvojeno 1047459)
- zadati opseg: +5 °C … +35 °C
- klasa zaštite: IP20
- boja: ~RAL9010

Uponor Base dig. prog. termostata T-26

Uponor Base dig. prog. termostata T-26 230V RAL9010