Uponor Smatrix Base kabl sabirnice A-145

- kabl sabirnice s 4 žice omogućava povezivanje Uponor Smatrix Base / Base PRO uređaja
- 2 žice za napajanje / 2 žice za prenos podataka
- zaštita: aluminijumska/poliesterska folija s obeleženom zaštitom
- raspon temperature: -20 °C... +80 °C
- presek: AWG22
- košuljica: PVC
- nazivni napon: 400 VAC/DC

Uponor Smatrix Base kabl sabirnice A-145

Uponor Smatrix Base kabl sabirnice A-145 50m