Uponor Smatrix senzor pod/daljinski S-1XX

- može se kombinovati sa Uponor Smatrix Wave/Base(Pro) termostatima
- može se koristiti kao podni ili udaljeni senzor
- dužina: 3 m
- tip senzora: NTC 10 kOhm na 25 °C

Uponor Smatrix senzor pod/daljinski S-1XX

1071684

Uponor Smatrix senzor pod/daljinski S-1XX

Količina artikla 11
Količina artikla 263
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]3