Uponor Classic žica za spajanje

- čelična pričvrsnica za pričvršćivanje cevi na armaturnu mrežu
- za upotrebu sa Uponor alatom za metalnu pričvrsnicu

Uponor Classic žica za spajanje

1009222

Uponor Classic žica za spajanje 150x1,25mm 250pcs

Količina artikla 11
Količina artikla 2250
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]