Uponor Fix pričvrsna traka

- stezaljka za cevi od 9,9 mm
- c-c 50 mm

Uponor Fix pričvrsna traka

Uponor Fix pričvrsna traka 9,9mm c/c20mm 2,5m