Uponor Fix pričvrsna traka

- stezaljka za cevi od 9,9 mm
- c-c 50 mm

Uponor Fix pričvrsna traka

1005274

Uponor Fix pričvrsna traka 9,9mm c/c20mm 2,5m

Količina artikla 12,5
Količina artikla 225
UOM artiklam
d [mm]10
di [mm]
L [m]