Uponor Magna bayonet segm. za razdelnik

- Polaz i Povrat kao jedan segment
- Potrebni su industrijski osnovni set i Uponor Bayonet zglob

Uponor Magna bayonet segm. za razdelnik

Uponor Magna bayonet segm. za razdelnik 11/2" 14cbm/h