Uponor Magna dilataciona zaštitna cev

- proizvedeno iz PE-LD, za zaštitu UFH cevi do 25 mm koje prolaze kroz oblasti dilatacionih spojeva

Uponor Magna dilataciona zaštitna cev

1030631

Uponor Magna dilataciona zaštitna cev 34/28mm 25m

Količina artikla 125
Količina artikla 21250
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]