Uponor Magna dilataciona zaštitna cev

- proizvedeno iz PE-LD, za zaštitu UFH cevi do 25 mm koje prolaze kroz oblasti dilatacionih spojeva

Uponor Magna dilataciona zaštitna cev

Uponor Magna dilataciona zaštitna cev 34/28mm 25m