Uponor Magna manifold segment w. valve

- Za povezivanje sa dodatnim segmentima i osnovnim kompletom
- Segment snabdevanja sa kontrolnim ventilima za predpodešavanje i priključak grejne petlje za G3/4 eurokonus
- Povratni segment sa gornjim delom termostata uklj. kapa za zaključavanje
- Uponor aktuator može da se montira direktno na povratu
- Priključak grejne petlje za G3/4 eurokonus

Uponor Magna manifold segment w. valve

Uponor Magna manifold segment w. valve 1x3/4Euro
Uponor Magna manifold segment w. valve 2x3/4Euro
Uponor Magna manifold segment w. valve 3x3/4Euro