Uponor Magna manifold segment w. valve

- Za povezivanje sa dodatnim segmentima i osnovnim kompletom
- Segment snabdevanja sa kontrolnim ventilima za predpodešavanje
- Povratni segment sa gornjim delom termostata uklj. kapa za zaključavanje
- Uponor aktuator može da se montira direktno na povratu
- Priključak grejne petlje za PE-Xa cev 25x2,3 sa kompresionim adapterom

Uponor Magna manifold segment w. valve

1121535

Uponor Magna manifold segment w. valve 1x25

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1121536

Uponor Magna manifold segment w. valve 2x25

Količina artikla 11
Količina artikla 290
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1121537

Uponor Magna manifold segment w. valve 3x25

Količina artikla 11
Količina artikla 260
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]