Uponor Magna manifold segment w. valve

- Za povezivanje sa dodatnim segmentima i osnovnim kompletom
- Segment snabdevanja sa kontrolnim ventilima za predpodešavanje
- Povratni segment sa gornjim delom termostata uklj. kapa za zaključavanje
- Uponor aktuator može da se montira direktno na povratu
- Priključak grejne petlje za PE-Xa cev 25x2,3 sa kompresionim adapterom

Uponor Magna manifold segment w. valve

Uponor Magna manifold segment w. valve 1x25
Uponor Magna manifold segment w. valve 2x25
Uponor Magna manifold segment w. valve 3x25