Uponor Tecto dvostruki držač, folija

- za povezivanje Tecto ploča sa čeonim spojevima

Uponor Tecto dvostruki držač, folija

1005484

Uponor Tecto dvostruki držač, folija 1,4m 100mm

Količina artikla 133,75
Količina artikla 2742,5
UOM artiklam
d [mm]
di [mm]
L [m]