Uponor Smart UFH-cev

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C

Uponor Smart UFH-cev

1086575

Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 240m

Količina artikla 1240
Količina artikla 21440
UOM artiklam
d [mm]16
di [mm]
L [m]240
1086576

Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m

Količina artikla 1640
Količina artikla 21280
UOM artiklam
d [mm]16
di [mm]
L [m]640
1086577

Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 240m

Količina artikla 1240
Količina artikla 2960
UOM artiklam
d [mm]20
di [mm]
L [m]240
1086578

Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 480m

Količina artikla 1480
Količina artikla 2960
UOM artiklam
d [mm]20
di [mm]
L [m]480