Uponor Smart UFH-cev

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C

Uponor Smart UFH-cev

Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 240m
Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m
Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 240m
Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 480m