Uponor Multi plastični ugaoni nosač

- Plastika otporna na udarce
- Ugaoni držač od 90°

Uponor Multi plastični ugaoni nosač

1063781

Uponor Multi plastični ugaoni nosač 12

Količina artikla 150
Količina artikla 2500
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]10
L [m]